Амедео Модиляни

“Щастието е ангел със сериозно лице.”

Амедео Модиляни – роден днес през 1884 г.

(Alice – 1918)

Амедео Модиляни

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Leave a Reply