Skip to content

Ефективни излагания на продукти в обектите

Начинът, по който всеки един продукт присъства в търговските обекти е от изключително важно значение за неговите продажби.

Може да имате най-добрия продукт и най-добрата реклама за него, но ако няма достатъчно наличности от този продукт в обектите и не е ефетивно изложен в тях, той ще бъде обречен на неуспех.

В ролята ми на Customer Marketing Manager в Reckitt Benckiser България съм отговаряла за целия процес на излаганията в България на продукти като Durex, Air Wick, Scholl и Veet – от предложения за конкретни видове дисплеи, защитавани пред Head office-а за югоизточна Европа със съответните ROI калкулации, през менажиране на подизпълнителите за тяхното производство, контролиране дистрибутора ни за правилното и точно позициониране на дислеите в обектите и завършвайки с тяхното ефективно използване по места. Всичко това, свързано с изготвените от мен мърчандайзинг стандарти за търговските екипи и следене на тяхното изпълнение.

И резултатите на закъсняваха – в България беше направено най-голямото излагане на Durex за региона, което се отрази положително и на продажбите за съответната кампания.

Любими мои реализирани проекти са и тези, свързани с изграждането на категория „Грижа за краката“ в търговските обект в България с марката Scholl – предизвикателство, което постигна изключително високи резултати като възвръщаемост и с което много се гордея.

А ето и примери от реализираните мои проекти, свързани с „in-store excellence” присъствие на марките Durex, Air Wick, Scholl и Veet в България.

Kameliya Kamenova Камелия Каменова @kameliyakamenov
Kameliya Kamenova Камелия Каменова @kameliyakamenov
Kameliya Kamenova Камелия Каменова @kameliyakamenov
Kameliya Kamenova Камелия Каменова @kameliyakamenov
Kameliya Kamenova Камелия Каменова @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply