Земята

“Ние не наследяваме земята от нашите предци, ние я заемаме от нашите деца.”

– Индианска поговорка

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Leave a Reply