Skip to content

Първият обект на McDonald’s

Първият обект на McDonald’s е открит през 1955 г.

През първия работен ден той е реализирал продажби в размер на 366.12 долара.

Днес McDonald’s генерира по 366.12 долара на всяка 0.5 секунда.

McDonald's

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply