Skip to content

Стилове на управление

Тод Джаксън е изобразил по уникален начин двата основни типа управление, които са индикация за мениджърските качества на лидера, както и за неговата емоционална интелигентност.

Толкова точно и същевремнно така ясно представено!

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply