Skip to content

Апетитна социална реклама

Винаги съм харесвала социалните реклами. Най-вече в зората им, когато бяха повече социални и с по-малък задкулисен търговски интерес.

Впоследствие, всяка рекламна агенция започна да създава социални реклами с цел печелене на рекламни фестивали или просто обогатяване на портфолиото.

Независимо от това, все още се срещат социални кампании, в които социалната кауза е представена с малък бюджет, но ясно, точно и емоционално с голям творчески заряд.

Такава е и представената днес. Насладете й се!

Апетитна социална реклама

Бъдете вдъхновени и и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply