Tag Archives: @kameliyakamenov

Видимата част

Маркетинг съвет 47 📌

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Мъдрост

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

От Матея светото Евангелие
Глава 7

“Не давайте светинята на кучетата и не хвърляйте бисери пред свинете, за да ги не стъпчат с краката си и като се обърнат да ви разкъсат.”

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте.

х КК

Share Button

Инерция и безразличие

Маркетинг съвет 46 📌

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Какво стана?

Камелия Каменова

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Наблюдателите

Маркетинг съвет 45 📌

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Начина

“Защото няма нищо по-красиво от начина, по който океанът отказва да спре да целува брега, без значение колко пъти го е напускал. “

– Сара Кей

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Поезия в бизнеса

Маркетинг съвет 44 📌

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Нуждаем се от този южен град

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Нуждаем се от този южен град,
сред който ние сме пристигнали изневиделица.

Нуждаем се от нарове,
опрели облите си същества в прозорците.

И се нуждаем от река,
за да не се налага повече да ходим по земята.

И се нуждаем от прозорец,
който гледа
как с тебе идваме при есента.

Нуждаем се от няколко смокинови черти,
за да си нарисуваме
изящни извинителни причини.

Една от тях са дрехите, които всеки път
ни казват колко им е трудно да се гледат.

Обичаме се,
колкото да се залутаме съвсем
и да не можем да отидем пò на юг от себе си.

Ще захладнее,
щом оранжевата котка
затрупва сянката си с паднали листа.

За този южен град е лесно да е жив,
но ние ще сме само прелетни,
ако не забележим,
че имаме единствено
два есенни следобеда.
И трябва да решим –
след кой от тях ще завалят снежинки.” 🌊

– Николай Милчев

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Обединителят

Маркетинг съвет 43 📌

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button

Съкровищници

Съкровищници от любими мои писателки от Перник 📚🌼💎

#musthave #WorthReading

Камелия Каменова

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Share Button