Skip to content

Как да се постигне промяна?

Как да се постигне промяна? По различни начини – понякога с дълги години постоянство и усилена работа, понякога с улавяне на шанса, за който много години си се подготвял, а понякога със социални кампании.

Интересна такава кампания е представената днес, която илюстрира колко голяма може да бъде силата на един жест в борбата за опазване на изчезващите видове животни.

Как да се постигне промяна? Можеш да помогнеш на това движение, като напишеш текстово съобщение (SMS) и го изпратиш на номера за кампанията.

Тази принт кампания е разработена от DDB Австрия за Greenpeace.

Посланието на кампанията е: “Sichere Meinen Schutz. Deinen SMS hilft. ” (в превод на български: “Осигури моята защита. Твоят SMS ще помогне. “).

Насладете й се!

Как да се постигне промяна
Как да се постигне промяна
Как да се постигне промяна

Въдете вдъхновени и вдъхновявайте!

хКК

Leave a Reply