Skip to content

Значението на брифа – количество срещу качество

В работата с рекламни агенции един от важните моменти преди стартиране на творческия процес е колко точен е изходният бриф, подаден към агенцията.

А качеството на един бриф не се измерва с количеството текст в него, противно на разбиранията на много мениджъри от средното управленско ниво.

Може да напишете 5 страници бриф към агенцията, но ефектът от информацията в тях да бъде нулев.

А може да напишете и бриф само от няколко реда, но те да бъдат точните няколко реда, които да отключат творческия потенциал на рекламните специалисти в агенцията.

И ето нагледен пример за това – бриф от 1915 г. за дизайн на бутилката на Coca-Cola.

Истинско бижу!

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply