Skip to content

Човешка природа

Оправданието “това е човешка природа” няма тежест.

Защо ли?

Защото няма такова нещо като човешка природа.

Има човешко поведение, което попива модели от обществото.

Хората не се раждат с корупция и алчност, както и сърцето няма религия – умът има.

Ето защо, средата е винаги важна, а нейното изграждане определящо.

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply