Skip to content

Да създаваш вдъхновение

Да превърнеш един обикновен пожарогасител, прикрепен очаквано безлично към стената, в част от привличаща вниманието творческа композиция, която създава положително настроение в наблюдаващия, е пример за това какво означава да създаваш вдъхновение.

Споделям тези вдъхновяващи примери:

Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply