Skip to content

За знанието, книгите и ученето

Ценни японски поговорки за знанието, книгите и ученето:

  • Учителят отваря вратата, но трябва да влезеш сам.
  • Когато ученикът е готов, учителят се появява.
  • Който изучава миналото, знае настоящето.
  • Ако младите имаха знанието, а старите силата, всичко щеше да става лесно.
  • Без знания няма размишления, без размишления няма знания.
  • Книгите са съхранени умове.
  • Съкровищата, които се пазят в ума, не гният.
  • Ако разбираш всичко, не си доразбрал нещо.
  • Знание без мъдрост е товар с книги върху гърба на магаре.
Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply