Skip to content

Monopoly – more than a feeling

Блестяща кампания на Monopoly, базирана на идеята за емоционалната интелигентност и способността да контролираме емоциите.

Просто брилянтно!

Monopoly
Monopoly
Monopoly
Monopoly
Monopoly

Бъдете вдъхновени и вдяхновявайте!

х КК

Leave a Reply