Skip to content

Рей Бредбъри

🌻📚 Преди 102 години на днешния ден е роден чудоТВОРЕЦА Рей Бредбъри 📚🌻

🌻 “Трябва да се научиш как да не се вкопчваш, преди да се научиш как да придобиваш. Животът трябва да бъде докосван, а не удушаван.”

🌻 “Изхвърляте от тоя живот всичко, което е сложено в него, за да му дава вкус. Пестите си времето, пестите си труда, друго не знаете! Когато остарееш като мене, тогава ще разбереш, че малките радости и малките неща струват повече от големите. Една разходка в пролетното утро е по-хубава от стокилометрово пътешествие с най-бързия автомобил и знаеш ли защо? Защото е наситена с аромати, изпълнена е с неща, които растат. Имаш достатъчно време да търсиш и да откриваш.”

🌻 “Човек не иска вечно да съзерцава залеза. Кой желае един залез да трае дълго? Кой иска все да е топло? Кой иска въздухът непрекъснато да благоухае? След време човек престава да го забелязва. По-приятно е залезът да трае една, до две минути. След това искаш да стане нещо друго. Разбираш ли, такъв е човекът.”

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply