Skip to content

Начина

“Защото няма нищо по-красиво от начина, по който океанът отказва да спре да целува брега, без значение колко пъти го е напускал. “

– Сара Кей

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply