Skip to content

Земята е задръстена

“Земята е задръстена от пасти и принцеси. Не е това, си казвам, и си взимам шапката и перлите, и кучето, разбира се, и основавам град или империя, но не съвсем, защото завладяната съм аз, а победителят през детелините върви и роши лекичко перата на синигера.” 💙

-Красимира Зафирова

Камелия Каменова Kameliya Kamenova

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply