Skip to content

Би ли приел?

Равенство между половете означава равенство между жените и мъжете по отношение на техните права, третиране, отговорности, възможности, икономически и социални постижения.

Равенството между половете означава и равенство в заплащането за извършването на една и съща работа от мъж или от жена.

Днес представям брилятна кампания за равенство на половете, разработена от агенция “Ginger Monkey LLP” за “Indeed India” .

Ето я и нея:

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov
Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov
Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov
Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov
Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply