Skip to content

Въпрос на подход

Понякога дори една торбичка може да бъде добро комуникационно средство, ако се подходи:

  • с ясна идея
  • творческо въображение
  • и с комбинативно мислене

А ето и нагледни примери за това 🙂

Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова
Камелия Каменова

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply