Skip to content

Печалбата

Обичам да казвам, че маркетингът не е просто 4 П-та, а цяла вселена.

В днешно време маркетинъг все още преобладаващо се отъждествява единствено с рекламата, а хората, които работят в сферата на маркетинга се възприемат основно като рекламисти, без да се осъзнава, че маркетингът е много повече от просто реклама или ПР.

Да, рекламата и ПР-ът са важни съставни части от комуникационната политика на маркетинга, но с тях той далеч не се изчерпва.

Маркетингът освен с комуникационната политика е свързан с управлението на продуктовата политика и продажбите на всяка компания, с ценообразуването и дистрибуцията, както и с управлението на финансови измерители като margin, markup, ROI, Gross Revenue, Net Sales, EBITDA, OpEx и още много други.

И да, без маркетинг не може нито една компания, колкото и книги да бъдат публикувани със заглавия, съдържащи израза „Краят на маркетинга…“.

Защото крайната цел на всеки бизнес е печалбата, а без ефективен маркетинг нейното постигане и управление е невъзможно.

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply