Skip to content

Само в четири реда

Истината може да се побере и само в четири реда 🍀

Ако искате да имате стойностна професионална кариера, избягвайте да бъдете част от организация, ръководена не на база бизнес морал и етика, а от чувства и его 💯

Камелия Каменова Kameliya Kamenova

x KK

Leave a Reply