Skip to content

Качеството

Качеството е must – качеството на знанията, на уменията, на отношенията, на работата, на общуването.

Качеството е и на първо място – винаги трябва да бъде “преди”:

  • преди количеството
  • преди изявата
  • преди появата.
Камелия Каменова Kameliya Kamenova

x KK

Leave a Reply