Skip to content

Социална кампания “Виковете”

Една от най-емблематичните картини на Едвард Мунк – “Викът”, олицетворява човешката тревога, преплетена със страх и страст.

Имено тази концепия е използвана по брилянтен начин от гръцката агенция “Out to Lunch” при разработването на кампания за неправителствената организация “Boroume”.

Кампанията, състояща се от 4 основни принт и диджитъл визии, е реализирана през септември тази година под наслов „Виковете“. 

Нейната цел е да привлече по възможно най-запомнящ се и творчески начин вниманието към проблема с огромните количества храна, които ежедневно се изхвърлят от хората.

Количества, които засягат както проблема с глада в световен мащаб, така и проблема с климата, също в световен мащаб.

А ето и конкретните визии – струва си да се видят:

х КК

Leave a Reply