Skip to content

Нуждаем се от този южен град

Нуждаем се от този южен град,
сред който ние сме пристигнали изневиделица.

Нуждаем се от нарове,
опрели облите си същества в прозорците.

И се нуждаем от река,
за да не се налага повече да ходим по земята.

И се нуждаем от прозорец,
който гледа
как с тебе идваме при есента.

Нуждаем се от няколко смокинови черти,
за да си нарисуваме
изящни извинителни причини.

Една от тях са дрехите, които всеки път
ни казват колко им е трудно да се гледат.

Обичаме се,
колкото да се залутаме съвсем
и да не можем да отидем пò на юг от себе си.

Ще захладнее,
щом оранжевата котка
затрупва сянката си с паднали листа.

За този южен град е лесно да е жив,
но ние ще сме само прелетни,
ако не забележим,
че имаме единствено
два есенни следобеда.
И трябва да решим –
след кой от тях ще завалят снежинки.” 🌊

– Николай Милчев

Камелия Каменова Kameliya Kamenova @kameliyakamenov

Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!

х КК

Leave a Reply